Psykoterapi

I terapien fokuseres på, hvor der er størtst mulighed for vækst i forhold til det problemområde, du kommer med. 

Kontakten imellem os har stor betydning og fokus vil ofte være på at integrere følelser/ tanker/ impulser, som ikke ellers får lov til at komme til stede. 

Typiske problemstillinger kan være angst, meningsløshed, nedtrykthed, depression, eller 'overopkørthed', stress, ondt i kroppen m.m. Vi kigger på, hvad der ligger til grund for de symptomer, du kommer med. Dem kan der være mange årsager til, men ofte ses en afspejling til det, der er sket i dit liv i forhold til nærvær, tilknytning og relationer med betydningesfulde andre.

Det er vigtigt at kigge på den dynamik, der fastholder symptomet, fastlåsheden eller der hvor vi ikke kan finde gode måder at håndtere os selv og / eller os selv sammen med andre på. 

Jeg arbejder integrativt og indenfor det, der hedder neuroaffektiv psykoterapi, som kobler den nyeste viden fra neurovidenskaben med udviklingspsykologiske teorier / spædbarnsforskning. I denne teori og retning er der fokus på, at man er nødt til at arbejde med forskellige metoder til forskellige problemoråder, fx mere følelsesforløsende måder til følelsesmæssige problemstilinger og mere kropslige eller arousal regulerende teknikker til mere traumerelaterede problemstillinger.

Mit uddannelsesmæssige fundament er kropsorienteret psykoterapi. Når kroppen inddrages i terapien giver det ofte en dybere forståelse og forløsning på følelsesmæssige problemstillinger. Kropsorienteret terapi er også vigtig for mange i forhold til stress tilstande.

Der er mulighed for også at arbejde ud fra det, der hedder TRE (trauma release exercises), som er en metode til at løsne stress i kroppen og / eller komme i dybere kontakt med ordløse overlevelsesmåder. TRE anvendes bl.a. til chok-traumer, altså til pludseligt opståede traumer (i modsætning til tidlige traumer i relationen med forældre eller andre voksne omkring én).

Bag tidlige chok og traume, som vold, seksuelle overgreb og neglect ligger der næsten altidg en neurobiologi i oprør. Det kan give sig udslag i depression, angst, panikfølelser, humørsvingninger, tomhedsfølelser, stærke skam følelser, manglende evne til at mærke og regulere følelsesmæssige tilstande. Somme tider går det ud over de helt basale rytmer som at sove, at kunne finde ro og hvile. Ofte ses en tendens til at fare op og reagere meget voldsomt på mindre stressorer. Kontakt og nærvær og en evne til at lytte og spejle ikke bare de følelsesmæssige tilstande men også de kropslige (og arousal mønstre) er vigtige arbejdet med sådanne mere komplekse symptomer.

Jeg arbejder i de sidstnævnte tilfælde med overgrebene på en nænsom måde, så du kan være med i arbejdet med de reaktioner der måtte være til stede. Den måde jeg er uddannet på ligner meget Peter Levines SE-metode (somatic experiencing). Min uddannelsesmæssige baggrund herfra er fra Ulla Rung Weekes efteruddannelser fulgt op af fortløbende supervision.

Mht. TRE (se ovenfor), så er det en kropslig måde at afbejde med fx stress og anspænthed og traumer på. TRE er i sit udgangspunkt en selvhjælpsmetode og består af simple kropslige øvelser, som sætter gang en naturlig refleks, der får kroppens muskler til at ryste eller vibrere. På den måde løsnes ophobet stress og det har en beroligende effekt på nervesystemet. TRE kan også hjælpe på kropslige spændinger (nakkesmerter, rygsmerter m.m.) TRE er ligesom al anden terapi dog ikke for alle - i forhold til komplese traume reaktioner inddrages psykoterapeutiske samtaler og i nogle tilfælde kan det stadig ikke anbefales, da TRE kan åbne op for traumematerriale på en for hurtig måde. Desuden er mange komplekse traumer opstået i kontakt tildligere i livet og skal heles i kontakt (hvor TRE kan blive for instrumentelt et redskab). 

 

 

Penelope Vinding | CVR: 32577253 | Studiestræde 7A, 2 th., 1455 Kbh K  | Tlf.: 22 15 50 84 | penelope.vinding@gmail.com