Holistisk menneskesyn

Ordet 'holistisk' dækker er over, at man ikke kan adskille men netop må se på hele individet og at når man arbejde med en del (kroppen fx) har det også med følelsen / tanken at gøre og omvendt.

Et holistisk menneskesyn betyder at både krop, sind og ånd tilgodeses.

Ofte har de mennesker været nødt til, for at overleve bedst muligt, at fraspalte eller gemme bestemte dele af sig væk. En del af arbejdet handler om, at turde nærme sig det igen, og det gør man bedst i en kontaktfuld relation. På den måde samler man sig igen. I arbejdet vil vi arbejde både med både de kropslige-, følelsesmæssige- og tankemæssige strukturer, som er fastlåste og som skal finde nye måder at gøre med sig på. 

Jeg har gennem mange år interesseret mig for meditation både på et praktisk og teoretisk plan. Det er et område jeg fortsat tager kurser i / får vejledning i, bl.a. af Helen Gamborg der er tilknyttet Væfstcenteret og Jens Erik Rissom (skolen for anvendt meditation). Meditation og mindfulness anvendes mest i terapien som en måde at falde til ro på og komme til stede i sig selv.

 

Penelope Vinding | CVR: 32577253 | Studiestræde 7A, 2 th., 1455 Kbh K  | Tlf.: 22 15 50 84 | penelope.vinding@gmail.com